Kaj je blagovna znamka?

Blagovna znamka je pravno zavarovan znak ali kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati. Znamke se lahko pojavijo v različnih oblikah: od besed, slik, kombinacij grafičnih elementov do bolj specifičnih tridimenzionalnih znamk in zvočnih znamk.

Naše podjetje je izdelalo zelo prepoznaven znak, s katerim bomo označevali naše blago in/ali storitve. Ali je to že blagovna znamka?

Ne, znak postane blogovna znamka šele z registracijo pri uradu za intelektualno lastnino posamezne države oz. organizacije.

Ali lahko zaščitim blagovno znamko po vsem svetu?

Instrumenta, s katerim bi znamko v enem koraku zaščitili po vsem svetu, ni. 

Kje se opravi registracija blagovne znamke?

Prijave za blagovne znamke lahko vlagamo pri posameznem nacionalnemu uradu, poleg nacionalnih prijav pa poznamo še sistema znamke Evropske Skupnosti ter sistem mednarodnih znamk, znotraj katerega lahko vložimo znamko v več državah hkrati.

Na kaj moramo biti pozorni pri snovanju novega znaka?

Priprava koncepta novega znaka, oblikovanje celostne podobe ter oglaševanje zahtevajo mnogo časa in truda, posledično pa je celoten postopek snovanja novega znaka tudi velik finančni zalogaj. Zato je smiselno že med postopkom oblikovanja novega znaka le tega preveriti v registru znamk glede podobnosti s predhodno registriranimi znamkami za določeno blago in storitve, da kasneje pri registraciji ne naletimo na nepričakovane prepreke. Ustrezno poizvedbo glede na blago in storitve in teritorij vam lahko opravi zastopnik za znamke.

Ali lahko vsak znak zaščitimo kot blagovno znamko?

Ne, prijavljeni znak mora za uspešno registracijo izpolnjevati določene pogoje, ki jih urad presoja po uradni dolžnosti (na primer znak ne sme nasprotovati javnemu redu ali morali, kot znamka ne more biti registriran znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka itd.). Prav tako pa se kot znamka ne sme registrirati znak, zoper katerega je vložen ugovor imetnika predhodne znamke oz. imetnika nekaterih drugih prej pridobljenih pravic, za katerega urad za intelektualno lastnino meni, da je utemeljen.


Zakaj je registracijo blagovne znamke koristno vložiti preko zastopnika za znamke?

V samo pripravo koncepta nove prijave blagovne znamke, oblikovanja celostne podobe znamke ter oglaševanja je vloženega mnogo časa in truda, posledično pa je celoten postopek tudi velik finančni zalogaj. Zato je ustrezna prijava znamke ter opredelitev blaga in storitev še kako pomembna. Ko je enkrat znamka vložena, je namreč naknadno ni več mogoče spreminjati in dopolnjevati, zato je treba že v začetnih korakih zelo natančno določiti podobo znamke in njen obseg zaščite. Pred samo vložitvijo zastopnik predlagano znamko skrbno pregleda in skupaj s stranko izoblikuje optimalen seznam blaga in storitev, za katere naj se znamka prijavi. Prav tako stranki svetuje o smiselnosti morebitne predhodne poizvedbe pred prijavo znamke, da bi se izognili kršitvam pravic tretjih oseb in visokim stroškov morebitnih sodnih postopkov. V primeru potencialnih kršitev pravic zastopnik stranki svetuje in ukrepa zoper kršitelja ter stranko zastopa pred uradi in v sodnih postopkih.

Kaj je treba storiti pred vložitvijo prijave blagovne znamke?

Pred vložitvijo blagovne in/ali storitvene znamke je treba skrbno določiti samo podobo znamke ter določiti območje zaščite – z izoblikovanjem seznama blaga in storitev ter določitvijo ozemlja, kjer naj se znamka zaščiti.

Kako hitro je blagovna znamka registrirana v Sloveniji?

V primeru, da sam postopek registracije blagovne znamke teče gladko in brez kakšnih zapletov (na primer: brez kakršnihkoli uradnih pozivov urada, brez vložitve ugovorov s strani tretjih), je znamka običajno registrirana v roku 6 – 8 mesecev od vložitve popolne prijave. 


Ali lahko preko Patentne pisarne vložim prijavo blagovne znamke tudi v tujini?

Patentna pisarna za stranke s področja varstva znamk nastopa kot zastopnik pred slovenskim Uradom za intelektualno lastnino (URSIL), Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ter pred Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO). S pomočjo naših uveljavljenih lokalnih zastopnikov vam pomagamo pridobiti pravice tudi v vseh ostalih državah.

Kršitev blagovne znamke

Na spletu sem zasledil, da podjetje A za svoje proizvode uporablja znak, ki je zelo podoben znaku našega podjetja. Kaj lahko storim?

V primeru morebitnih kršitev pravic znamke naj imetnik čimprej stopi v stik z registriranim zastopnikom za znamke. V Patentni pisarni pred samim ukrepanjem preverimo vaše pravice in na podlagi konkretne situacije predlagamo najustreznejše načine ukrepanja zoper kršitelja, od pošiljanja opozorila kršitelju do vložitve najbolj primernih pravnih sredstev.


logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova ulica 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJAPiškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)