INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA 

Patentna pisarna d.o.o. je bila ustanovljena leta 1953 in je najstarejša zastopniška družba na področju industrijske lastnine v Sloveniji. Več si lahko preberete na spletni strani http://www.patent.si/ 
Za namene izvajanja naših storitev – zastopanja pred uradi, na sodiščih, pred drugimi državnimi organi, pravnega svetovanja in za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela Patentna pisarna d.o.o. obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše storitve. 

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zavedamo se, da je v odnosu zastopnik stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank. 
 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Patentna pisarna d.o.o.  nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.
    

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI 

Kategorije osebnih podatkov in nameni:  

V spisih posamezne stranke (elektronskem in papirnem) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:  
 1. ime in priimek stranke,  
 2. stalni ali začasni naslov,  
 3. davčna številka (pravna oseba),  
 4. e-pošta in številka telefona, 
 5. osebni podatki stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov (dokazi, ki so vezani na predmet zadeve …), 6. osebni podatki nasprotne stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov. 

V aplikaciji e-računi za potrebe izdaje računov obdelujemo naslednje osebne podatke: 
 
 1. ime in priimek stranke,  
 2. stalni ali začasni naslov,  
 3. davčna številka (pravna oseba),  
 4. e-pošta in številka telefona, 
 5. stanje zapadlih terjatev, 
 6. specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).  

Patentna pisarna d.o.o. obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov: 

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med Patentno pisarno d.o.o. in stranko. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi.  

Na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov (recimo davčnih predpisov), ki terjajo od Patentne pisarne d.o.o., da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
  
Patentna pisarna d.o.o. v določenih primerih zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije (obveščanja o prispelih sodnih pošiljkah, pošiljanja osnutkov pisanj strankam, pošiljanje e-računov itd.). V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.  

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV 

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Patentna pisarna d.o.o., Čopova ul. 14, 1000 Ljubljana ali na enaslov #EM#696f646c447567736d677e257f64#EM#, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Patentna pisarna d.o.o., Čopova ul. 14, 1000 Ljubljana ali na e-naslov #EM#696f646c447567736d677e257f64#EM#. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 

Patentna pisarna d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
 
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih Patentna pisarna d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. 

Direktorica družbe: mag. Marjanca Golmajer Zima, univ. dipl.inž.stroj. 

Datum: 26.6.2018 
 


logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova ulica 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJAPiškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)