27. julija 2023 je stopila v veljavo zadnja novela slovenskega Zakona o industrijski lastnini ZIL-1 F.


Novela je v slovensko zakonodajo prinesla dobrodošle spremembe pri poenostavitvi določenih postopkov in uskladitvi nekaterih določb s Sporazumom o Enotnem sodišču za patente ter Direktivo EU 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Postopka za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke tako sedaj nista več sodna postopka, ampak sta po novem upravna postopka v pristojnosti Urada za intelektualno lastnino. Upamo, da bo ta pomembna sprememba omogočila hitrejše odločitve v postopkih razveljavitve in ničnosti znamk. Odločanje o kršitvah pravic iz znamk ostaja v pristojnosti Okrožnega sodišča v Ljubljani. Prav tako je Okrožno sodišče v Ljubljani še vedno pristojno za odločanje, ko je v sporu zaradi kršitve znamke vložena nasprotna tožba za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke.

Na področju patentov je Zakon sedaj usklajen s Sporazumom o Enotnem sodišču za patente, saj bo Enotno sodišče za patente pristojno za reševanje sporov tako v zvezi z nacionalnim patentom na osnovi evropskega patenta kot tudi v zvezi z evropskim patentom z enotnim učinkom.

Zakon tudi določa, da je Urad za intelektualno lastnino po uradni dolžnosti dolžan izdati odločbo o ugotovitvi ničnosti patenta, ki je bil vpisan v register slovenskih patentov na podlagi evropskega patenta, ki je bil v celoti razveljavljen pri Evropskem patentnem Uradu. Ta določba  je sledila sodni praksi sodbe Upravnega sodišča št. I U 246/2020-6. 

Zakon nadalje krajša objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi s šestih mesecev na štiri mesece.

Novela Uradu za intelektualno lastnino omogoča tudi sklepanje pogodb z drugimi nacionalnimi uradi in mednarodnimi organizacijami, kot na primer z Evropsko patentno organizacijo, za zagotavljanje informacijskih storitev.


Nazaj

logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova ulica 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJAPiškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)