Naše storitve s področja pravic industrijske lastnine se nanašajo predvsem na patente, dodatne varstvene certifikate, modele in znamke. Pri navedenih pravicah kot zastopniki neposredno delujemo tako pred Uradom RS za intelektualno lastnino, kot tudi pred evropskimi institucijami (EPO, EUIPO) in mednarodnimi institucijami (WIPO). Preko uveljavljene in preizkušene mreže tujih zastopnikov po celem svetu pomagamo strankam tudi pri postopku pridobivanja in uveljavljanja pravic v vseh državah sveta.

 • Patenti

  • svetovanje in priprava strategije zaščite;
  • poizvedbe o stanju tehnike;
  • sestava patentnih prijav ter neposredno zastopanje pred slovenskim, evropskim in mednarodnim uradom v postopku podeljevanja patenta;
  • zastopanje v postopkih pridobitve dodatnega varstvenega certifikata (DVC); 
  • zastopanje pri uveljavljanju pravic iz patenta; 
  • sestava strokovnih mnenj o prosti uporabi/kršitvi;
  • poizvedbe o pravnem statusu patentov;
  • spremljanje novih patentnih prijav na določenem področju;
  • priprava dokumentacije za vpis sprememb, prenosov, licenc in zastavnih pravic ter sam postopek vpisa v register; podaljševanje veljavnosti patentov. 

 • Modeli

  • svetovanje in priprava strategije zaščite;
  • poizvedbe o predhodnih modelih; 
  • sestava modelnih prijav ter neposredno zastopanje pred slovenskim, evropskim in mednarodnim uradom v postopku vse do registracije modela; 
  • spremljanje novih registracij; 
  • ugovorni in razveljavitveni postopki zoper modele tretjih;
  • uveljavljanje pravic iz modela;
  • sestava strokovnih mnenj glede kršitev in zastopanje v primerih kršitev modela; 
  • priprava dokumentacije za vpis sprememb, prenosov, licenc in zastavnih pravic ter sam postopek vpisa v register;
  • podaljševanje veljavnosti modelov. 

 • Znamke

  • svetovanje in priprava strategije zaščite;
  • poizvedbe o predhodnih znamkah;
  • sestava prijav znamk ter neposredno zastopanje pred slovenskim, evropskim in mednarodnim uradom v postopkih vse do registracije znamke;
  • priprava dokumentacije za vpis sprememb, prenosov, licenc in zastavnih pravic ter sam postopek vpisa v register;
  • spremljanje prijav kasnejših enakih/podobnih znamk;
  • sestava strokovnih mnenj v zvezi z morebitnimi kršitvami, prosto uporabo znakov ipd;
  • uveljavljanje pravic iz znamke;
  • ugovorni in razveljavitveni postopki zoper znamke tretjih; zastopanje v primeru kršitev;
  • podaljševanje veljavnosti znamk.

 • Carinsko varstvo

  • sestava in vlaganje nacionalnih in evropskih zahtev za ukrepanje carinskih organov;
  • zastopanje v carinskem postopku začasno zadržanega blaga.

 • Internet

  • zastopanje v domenskih sporih pred ARNES-om in WIPO-m.

 • Pravne storitve

  • svetovanje in zastopanje v postopkih kršitev pravic industrijske lastnine ter sodno uveljavljanje pravic;
  • zastopanje v civilnih sporih;
  • upravni spori ter revizijski postopki zoper odločbe Urada za intelektualno lastnino;
  • pogajanja v primerih sporov za miroljubno rešitev spora;
  • sestavljanje pogodb in pravnih aktov na področju urejanja industrijske lastnine (sporazumi, pravilniki…);
  • priprava licenčnih pogodb.

logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova ulica 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJAPiškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)