Kolektiv Patentne pisarne d.o.o. sestavljamo visoko usposobljeni slovenski in evropski zastopniki za patente, modele in znamke, pravniki, svetovalci za znamke, lingvisti ter administrativno osebje, ki s skupnim delom nudimo našim strankam kvalitetno in celostno obravnavo. Z rednimi izobraževanji in izpopolnjevanji svojega znanja zagotavljamo, da so naše znanje in izkušnje kar se da relevantne ter v skladu s trenutno prakso.

Vizitka zaposlenega

Izobrazba in kvalifikacije

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom
slovenska zastopnica za znamke in modele
evropska zastopnica za znamke in modele

Članstvo

Evropsko združenje zastopnikov za znamke (ECTA)
Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino  

Izkušnje

Vesna je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in naknadno opravila pravniški državni izpit. Ima dolgoletne izkušnje iz gospodarstva in znanje s področja intelektualne lastnine, predvsem s področja modelov in znamk ter sodnega varstva pravic industrijske lastnine. Aktivna je pri kreiranju sodne prakse s tega področja v Sloveniji. Sodelovala je pri pripravi vseh dosedanjih sprememb ZIL-a, saj je bila v času 1992-2000 zaposlena pri Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL), v letu 2000 pa se je zaposlila v Patentni pisarni d.o.o. Leta 2007 je pri URSIL-u opravila strokovni izpit za zastopnico za znamke in modele in se nato vpisala kot evropska zastopnica za znamke in modele pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu.

Ukvarja se z zastopanjem strank pred sodišči v sporih v zvezi s pravicami industrijske lastnine, vodi ugovorne postopke za znamke pred URSIL-om in EUIPO-om ter tujimi uradi, vodi sodne spore v zvezi z zaščito znamk in modelov za stranke v tujini,  zastopa stranke v postopkih v zvezi s carinskimi ukrepi za primer kršitve pravic ter svetuje strankam glede ostalih pravnih vprašanj in konfliktov v zvezi z znamkami, patenti in modeli.

Jeziki

angleščina, francoščina, hrvaščina/srbščina

E-mail

#EM#766a6d756d664677697d6f6578237d66#EM#

Nazaj

logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJAPiškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)