3 1. januarja 2020 bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU, saj je britanski parlament 24. 1. 2020 potrdil sporazum o izstopu iz EU, 29. 1. 2020 pa je sporazum rafiticiral še Evropski parlament. S 1. 2. 2020 bo tako nastopilo prehodno obdobje, ki bo trajalo do 31. 12. 2020, v katerem se bo celotni pravni red EU še naprej uporabljal za Združeno kraljestvo, strani pa se bosta skušali dogovoriti še o prihodnjem trgovinskem sporazumu in prihodnjih odnosih. Več na povezavi:https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izstop-zdruzenega-kraljestva-iz-evropske-unije-brexit/


Sporazum o izstopu ima poglavje IV z naslovom Intelektualna lastnina (členi od 54 do 61), v katerih je predvideno, da lastnik pravic intelektualne lastnine, navedenih v nadaljevanju, ki so bile registrirane ali podeljene pred koncem prehodnega obdobja, postane brez ponovnega preverjanja imetnik primerljive registrirane in izvršljive pravice intelektualne lastnine v Združenem kraljestvu na podlagi prava Združenega kraljestva. To pomeni, da imetnikom že registriranih blagovnih znamk Evropske unije ter podeljenih modelov Skupnosti in žlahtniteljskih pravic v Skupnosti ni treba storiti ničesar in bodo njihove pravice v Združenem kraljestvu veljale še naprej kot nacionalne pravice Združenega kraljestva. Enako velja za že registrirane znamke in modele, kjer je bila Evropska unija imenovana v okviru  mednarodne znamke po Madridskem sporazumu in mednarodnega modela po Haaškem sporazumu.

Registrirana blagovna znamka in/ali model, ki nastane v Združenem kraljestvu v skladu z določbami sporazuma, se prvič podaljša na datum podaljšanja ustrezne pravice intelektualne lastnine, registrirane v skladu s pravom Unije.

Če je prijavitelj vložil prijavo za blagovno znamko Evropske unije ali model Skupnosti v skladu s pravom Unije pred koncem prehodnega obdobja in je bil prijavi dodeljen datum vložitve, a pravica še ni bila registrirana, ima ta prijavitelj pravico, da v Združenem kraljestvu v devetih mesecih od konca prehodnega obdobja vloži prijavo za isto blagovno znamko za blago ali storitve, ki je popolnoma enaka tisti znamki, za katero je bila vložena prijava v Uniji, oziroma za enak model.

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU je dostopen na povezavi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN

Dodatne ažurirane novice o spremembah v povezavi z BREXIT-om so na voljo na spletni strani Urada Združenega kraljestva na https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-and-brexit

 


Nazaj

logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJA


Piškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)