31. januarja 2020 bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU, saj je britanski parlament 24. 1. 2020 potrdil sporazum o izstopu iz EU, 29. 1. 2020 pa je sporazum rafiticiral še Evropski parlament. S 1. 2. 2020 bo tako nastopilo prehodno obdobje, ki bo trajalo do 31. 12. 2020, v katerem se bo celotni pravni red EU še naprej uporabljal za Združeno kraljestvo, strani pa se bosta skušali dogovoriti še o prihodnjem trgovinskem sporazumu in prihodnjih odnosih. Več na povezavi:https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izstop-zdruzenega-kraljestva-iz-evropske-unije-brexit/


Preberi več

V postopku sprejetja je novela Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju novela ZIL-1), ki v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva), ki je začela veljati 12.1.2016, njene določbe pa je bilo treba v nacionalni pravni red prenesti do 14.1.2019. Izjema pri prenosu določb Direktive v nacionalne pravne rede držav članic EU je določba o prenosu pristojnosti o odločanju o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti blagovne znamke s sodišč na urade, saj je tu določen rok za prenos teh določb do 14.1.2023.


Preberi več

S ponosom sporočamo, da je naš kolega Andrej Svetičič, univ.dipl.ing.stroj., uspešno opravil izpit za evropskega patentnega zastopnika.


Preberi več

Z veseljem sporočamo, da je naša kolegica Klara Šušterič, univ.dipl.prav., uspešno opravila pravniški državni izpit.


Preberi več


Preberi več

logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJAPiškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)